Klaverjasvereniging “De Waterlanders”  Spijkenisse     

                                           Secretariaat:: dhr. J.Kars Egelveen 127 3205 AS Spijkenisse

                                           tel:0181-635305 email: jan.kars@versatel.nl

 

 

 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2010

 

Geachte leden,

 

Op 1 januari 2010 zijn wij met 60 leden gestart en aan het einde van het jaar hadden wij 55 leden. 

Op 27 januari is dhr. J.H Schilperoort plotseling overleden, dat was een groot verlies voor de vereniging.

Vier leden hebben de vereniging verlaten door andere omstandigheden. Een aantal leden zijn een tijdje ziek geweest maar zijn gelukkig weer herstellende. Er zijn nog enkele leden die nu nog kwakkelen met hun gezondheid en wij wensen hen veel sterkte toe.

Op 8 maart hebben 7 leden een certificaat gehaald voor de reanimatiecursus + AED (defibriator).

De vereniging is daar erg blij mee omdat wij hierdoor structureel een subsidie voor ontvangen. De vorige subsidie is n.l afgeschaft. Voor 2011 hebben wij de toezegging van de gemeente gekregen dat wij dezelfde subsidie krijgen maar in het jaar 2012 zal dat minder worden i.v.m de gemeentelijke bezuinigingen.

21 mei was het einde voor de competitie en de laatste kaartavond was op 28 mei.

Als eerste van de competitie is geeindigd dhr. G.Schreiber en de pittenbokaal ging naar

dhr. H.Spanjersberg

Daarna begon de zomeravond Instuif waar toch behoorlijk gebruik van wordt gemaakt.

Het gaat niet om winst te maken maar om mensen de gelegenheid te geven voor degenen die wel of niet met vakantie zijn toch te kunnen klaverjassen en ook hierdoor nieuwe leden erbij te krijgen.

De feestavond werd dit jaar gehouden in het mooie nieuwe buurthuis van Hekelingen.

Persoonlijk vind ik het jammer dat er veel te veel leden wegblijven en vraag mij af of we op deze manier onze feestavonden moeten blijven organiseren? Dit heeft volgens mij ook niets te maken met een feestavond in het voor- of in het na-jaar. De toenmalige stemming (voorjaar of najaar) was 27 voor najaar en 8 stemmen voor het voorjaar en 3 waren er blanco. In het verleden is gebleken dat een feestavond in het voorjaar exact hetzelfde aantal deelnemers aanwezig waren.

Misschien kunnen de leden zelf eens met suggesties komen voor iets anders wat ook nog eens betaalbaar is.

 

De komende jaren zullen qua inkomsten minder worden en het aantal leden wordt ook steeds minder. Dit komt ook doordat wij meer mooie prijzen (duurdere) in moeten kopen voor de toernooien om meer mensen aan te trekken.

We willen ook de contributie zeker niet verhogen alleen als het noodzakelijk is.

We zijn een gezonde vereniging en hopen dat ook zo te behouden.

Tenslotte hopen wij dat het volgende jaar voor iedereen een gezond en prettig jaar wordt.

Een ieder veel gezelligheid, sportiviteit en vooral plezier met het spel dat klaverjassen heet.

 

                                                                                                                                              Jan Kars

 

Top

Klaverjasvereniging de Waterlanders in Spijkenisse  | kvdewaterlanders@gmail.com